Eigenwijs onderwijs voor leerlingen van 10 tot 14 jaar

Zoek ’t uit op Perspectief 10-14

Ik ben een leerling Meer info Ik ben een ouder Meer info

Wie zijn wij

Een eigenwijs onderwijsaanbod voor leerlingen van 10 tot 14 jaar, waarbij ‘leren door doen’ centraal staat. Perspectief 10-14 is een initiatief van Palludara (primair onderwijs) en CVO Zuid-West Fryslân (voortgezet onderwijs), in samenwerking met De LeerOnderneming, onderdeel van OZHW.

Geïnteresseerd in Perspectief 10-14?

Kom dan op dinsdag 10 maart naar de (vervolg-)informatieavond voor ouders. U kunt zich opgeven via het aanmeldformulier. Druk op 'Aanmelden' en kom (nader) kennis maken!  

6 domeinen

Het onderwijsprogramma is verdeeld over zes inhoudelijke domeinen: math, science, creation, culture, communication en care & choice. Elk domein omvat een aantal vakgebieden en de daarbij behorende kerndoelen. Voor elk domein is een zestal modules per leerjaar ontworpen. In de modules zijn de kern- en leerdoelen van het leerjaar verwerkt. Hieronder zie je de leerdomeinen. Lees meer over Ons Onderwijs

Math

Rekenen, wiskunde
en economie

Science

Wetenschap & techniek, biologie,
scheikunde en natuurkunde

Creation

Drama, muziek
en beeldende vorming

Culture

Aardrijkskunde, geschiedenis
en (kinder)literatuur

Communication

Taal, spelling, begrijpend lezen,
Engels en Frysk

Care & Choice

Lichamelijke opvoeding,
burgerschapsvorming, koken en verkeer, Identiteit